نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: بیش از دو میلیون کارگر ساختمانی فصلی به مدت 18 ماه است به دلیل کرونا بیکار شده‌اند. به گزارش تسنیم، بابایی کارنامی با بیان اینکه بحث کرونا و زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی بسیار مهم است، افزود: انتظار می‌رود وزیر بهداشت در اولین فرصت به استان مازندران سفر و زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی را از نزدیک مشاهده کند، به ویژه که ویروس کرونا در مازندران رکورد زده و به دغدغه جدی مردم تبدیل شده است. نماینده ساری با تاکید بر ضرورت اجرایی شدن رتبه‌بندی معلمان نیز گفت: فرهنگیان از دولت و مجلس توقع دارند لذا امیدواریم که پاسخگوی مطالبات آنها باشیم. وی با انتقاد از اینکه بیش از 2 میلیون کارگر ساختمانی فصلی به مدت 18 ماه است به دلیل کرونا بیکار شده‌اند، گفت: این افراد حتی بیمه هم نیستند. رهبری بر ضرورت توجه به کارگران تاکید کردند ولی اتفاقی نیفتاد. نیاز است دولت و مجلس نشست ویژه‌ای را برای تعیین تکلیف وضعیت این کارگران برگزار کنند و حمایت از آنها در اولویت قرار گیرد.