رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه وضعیت فعلی بیمه کارگران، قابل قبول نیست، اظهار داشت: دولت از روش‌های مختلف می‌تواند کارکنان فاقد بیمه را شناسایی کند که ازجمله این راه‌ها می‌توان به خوداظهاری اشاره کرد.

فتح‌الله بیات در گفت‌وگو با مهر افزود: دولت باید با طراحی سایت یا سامانه‌ای، زمینه ثبت‌نام کارگران فاقد بیمه را فراهم کند و سپس با شناسایی این افراد تدبیری جهت بیمه شدنشان بیاندیشد. در واقع نیاز است که با راه‌اندازی یک سامانه خوداظهاری، بانک اطلاعاتی نیز تکمیل شود. بیات گفت: البته باید توجه داشت که با اجبار نمی‌توان کار را جلو برد زیرا بالاخره راه فرار از اجبار پیدا می‌شود، از این رو لازم است دولت با ارائه خدمات و مشوق‌هایی همچون تخفیفات مالیاتی، بیمه‌ای و... کارفرما را به سمت بیمه کردن کارگر هدایت کند. این فعال کارگری تصریح کرد: اگر کارگری بیمه نباشد هیچ عاقبتی ندارد چون اگر در محل کار دچار حادثه‌ای شود نمی‌تواند کاری کند. از سویی دیگر بحث بازنشستگی مطرح است. کارگر همیشه جوان نیست و روزی ازکارافتاده یا بازنشسته می‌شود و اگر بیمه نداشته باشد در دوره بازنشستگی هیچ حقوقی هم نخواهد داشت. وی تاکید کرد: بیمه یکی از الزامات کار است و غفلت دولت و نهادهای ناظر در این بخش و بی‌توجهی به کارگران فاقد بیمه قابل قبول نیست.