کارگران و صنعتگران پروژه‌ای ایذه می‌گویند: مسئولان به روابط کار پروژه‌ای ورود کرده و پیمانکاران را ملزم کنند حق و حقوق کارگران را رعایت کنند.

این کارگران در گفت‌وگو با ایلنا، نسبت به شرایط شغلی خود اعتراض کرده و می‌گویند: پیمانکاران نسبت به رعایت حق و حقوق قانونی کارگران بی‌تفاوت هستند. پیمانکاران فقط به سود بیشتر می‌اندیشند و توجهی به زندگی کارگران ندارند. کارگران پروژه‌ای عموماً دور از خانه در شرایط سخت و به امید دستمزدهای بالا کار می‌کنند اما ورود پیمانکاران به تمام عرصه‌ها، دستمزد کارگران را نابود کرده است.

این کارگران در تبیین مطالبات خود می‌گویند: ما دستمزد شایسته و بالاتر از خط فقر می‌خواهیم. یکی دیگر از خواسته‌های اصلی ما، رعایت قانون 20 روز کار و 10 روز بیکاری است. سه روز یا پنج روز بیکاری ماهانه، به درد کارگری که دور از خانواده است و باید بتواند به شهر محل سکونت خود سفر کند، نمی‌خورد. ما باید حداقل 10 روز در هر ماه را مرخص باشیم تا بتوانیم به شهر خود برویم و برگردیم.

این کارگران روز سه‌شنبه به فرمانداری ایذه مراجعه کرده‌اند. آنها از نهادهای بالادستی ازجمله فرماندار درخواست دارند به روابط کار پروژه‌ای ورود کرده و پیمانکاران را ملزم کنند حق و حقوق کارگران را رعایت کنند.