نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با اشاره به اینکه تنها راهکار برای افزایش قدرت خرید کارگران، کنترل تورم و کاهش قیمت‌هاست، گفت: قطعی برق و کرونا آسیب زیادی به واحدهای تولیدی زد. علی‌اصغر آهنی‌ها در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم گفت: واحدهای صنعتی به دلیل قطعی مکرر برق آسیب‌های زیادی دیده‌اند و چون زیرساختی برای حل این مشکل وجود نداشته، ضررهایی به کارفرمایان رسیده است. وی ادامه داد: کارفرمایان نمی‌توانند به خاطر چند روز قطعی برق کارگر خود را حذف کنند بنابراین مجبور هستند که هزینه‌ها را بپردازند. از سوی دیگر شرایط کرونا نیز آسیب‌های زیادی را برای واحدهای تولیدی و به تبع آن کارگران ایجاد کرد. نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار افزود: در بحث زیرساختی مانند برق و گاز، شرایط را برای واحدهای تولیدی و صنعتی آماده کنند و مشکل آنها را حل کنند. در صورتی‌که برخی از مشکلات حل شود و زمینه رشد تولید فراهم شود، رشد قدرت خرید هم محقق می‌شود. اینکه عده‌ای پیشنهاد می‌کنند دستمزد باید افزایش یابد منطقی نیست چرا که کارفرمایان شرایط افزایش دستمزد ندارند.