وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با انتشار نامه‌ای با مردم خداحافظی کرد. به گزارش ایلنا، در بخشی از نامه محمد شریعتمداری آمده است: لطف خداوند مهربان شامل حال من شد که بیش از یک هزار روز از عمر خدمتی خود در نظام جمهوری اسلامی را که یکی از ارکان آن استضعاف‌ستیزی است، در وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشم؛ آن‌هم در زمانه‌ای که به‌رغم همه تلاش‌های گذشتگان، به دلیل برخی عوامل داخلی و خارجی، امید و اعتماد اجتماعی رو به افول گذاشته بود، فقر و تبعیض رو به افزایش بود، مسائل حل‌نشده فراوانی در حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی روی زمین مانده و کلکسیونی از مطالبات تاریخی و انباشت شده گروه‌های هدف وزراتخانه، نظیر بازنشستگان، کارگران، تعاونگران، مددجویان بهزیستی، اقشار دارای معلولیت‌های گوناگون، زنان سرپرست خانوار و... باید پاسخ داده می‌شد.