یک مشاور روابط کار گفت: در صورتی که ساعت کار کارگران در روزهای شنبه تا چهارشنبه به ۴۴ ساعت برسد، ساعت کاری پنجشنبه و جمعه باید به صورت اضافه‌کار تعیین شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، وحید حاجی‌زاده گفت: مجموعه‌هایی وجود دارد که ساعت کاری آنها از روز شنبه تا روز چهارشنبه تعریف شده و طبق قانون باید 44 ساعت در هفته را پر کنند.

وی ادامه داد: در قانون کار هفته تعریف شده که به این ترتیب به غیر از روز جمعه، کارفرما می‌تواند ساعات کار هفته را در شش روز دیگر تقسیم کند اما باید به این نکته توجه شود، شرکت‌هایی که از شنبه تا چهارشنبه کار می‌کنند و پنجشنبه اشتغال به کار ندارند، با توجه به اینکه 44 ساعت کاری آنها در هفته تکمیل شده، پنجشنبه آنها اضافه‌کاری محسوب می‌شود. حاجی‌زاده افزود: ملاک کار در هفته تعداد روزهای کاری نیست، بلکه ساعات کاری است لذا ممکن هست شرکتی 44 ساعت هفتگی را در سه یا چهار روز تقسیم کند.