صندوق بیمه اجتماعی با هدف تسهیل و پوشش بیمه‌ای رانندگان فاقد بیمه سراسر کشور با سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور تفاهم‌نامه همکاری امضا کرد. به گزارش روابط‌عمومی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، هدف از این تفاهم‌نامه توسعه و پوشش حداکثری بیمه اجتماعی در جامعه رانندگان حمل بار و مسافر بین‌شهری مشمول مطابق ضوابط قانونی، تسهیل در ارائه خدمات و دسترسی رانندگان مشمول به عضویت نزد صندوق، حذف بوروکراسی اداری و صرفه‌جویی قابل توجه در زمان و هزینه رانندگان و هزینه‌های اداری دو سازمان، تحقق دولت الکترونیک و کاهش مراجعات حضوری ارباب رجوعان دو سازمان است. براساس این تفاهم‌نامه تمامی رانندگان حمل بار و مسافر بین‌شهری ساکن در روستاها، مناطق عشایری و شهرهای زیر 20هزار نفر می‌توانند از مزایای بیمه‌ای مانند سالمندی، ازکار افتادگی و فوت استفاده کنند.

براساس آمارهای ارائه شده تاکنون بیش از ۱۴۵هزار راننده حمل بار و مسافر بین‌شهری ساکن روستاها، مناطق عشایری و شهرهای زیر ۲۰هزار نفر جمعیت تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی قرار دارند و با این تفاهم‌نامه بیش از ۱۰۰هزار راننده دیگر تحت پوشش بیمه این صندوق قرار خواهند گرفت.