رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از تلاش این کمیسیون برای رفع دغدغه‌ها و مشکلات معیشتی بازنشستگان از طریق قانون برنامه هفتم توسعه خبر داد. ولی اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه‌ملت گفت: کمیسیون اجتماعی مجلس قصد دارد در سال جاری دغدغه‌های بازنشستگان و به ویژه رفع مشکلات معیشتی آنها را با جدیت پیگیری و رفع کند. وی تصریح کرد: کمیسیون اجتماعی در زمان بررسی و تصویب برنامه هفتم توسعه علاوه بر پیگیری اجرای کامل متناسب‌سازی حقوق، مشکلات بازنشستگان را با جدیت دنبال و سعی بر رفع آنها می‌کند تا بازنشستگان ضمن برخورداری از رفاه در دوران بازنشستگی، دغدغه‌ای بابت تامین هزینه‌های زندگی و درمان‌های احتمالی نداشته باشند. تمام سعی و تلاش ما در این کمیسیون  حفظ منزلت، عزت و کرامت بازنشستگان خواهد بود.