رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری موارد مطرح شده در آخرین جلسه روسای تشکل‌های بازنشستگی با مدیرعامل تامین اجتماعی را تشریح کرد.

حسن صادقی به ایلنا گفت: با توجه به حساسیت موضوع پرداخت معوقه فروردین ماه بازنشستگان تامین اجتماعی، موضوع را مطرح کردیم که سالاری پاسخ داد که بین یک هفته تا ۱۰ روز آینده این مبلغ را به بازنشستگان پرداخت می‌کنیم.

وی افزود: کل مبلغی که باید بابت معوقه فروردین ماه تخصیص یابد، رقمی بین ۲ هزار تا ۲۲۰۰ میلیارد تومان است که قرار بود شستا این رقم را تامین کند که انجام نشد و حالا مدیرعامل سازمان وعده داده این کار را انجام می‌دهد.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در رابطه با طرح موضوع وام بازنشستگان در این جلسه گفت: راجع به وام مذاکره کردیم. مصوبه‌های قبلی در این مورد، خوب مدیریت شده‌اند و تاکنون بیش از ۴۳هزار نفر وام ۷ میلیون تومانی را دریافت کرده‌اند. اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری هم در دو مرحله این وام را با استفاده از سهمیه خود به اعضا پرداخت می‌کند.

صادقی افزود: در مرحله اول حدود ۴۷۰ نفر این وام را دریافت کرده‌اند و در مرحله دوم هم این وام در چند مرحله به ۳۳۰۰ نفر دیگر پرداخت می‌شود تا از تمام سهمیه خود در این دو مرحله برای بازنشستگان عضو استفاده کنیم. بابت مرحله دوم تاکنون بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر ثبت نام شده‌اند اما در جریان وام مرحله دوم، در مرحله اول به ۱۳۰۰ نفر و در مرحله دوم به ۲هزار نفر وام پرداخت می‌شود.

وی با بیان اینکه مدیرعامل تامین اجتماعی توانست مسیر سازمان را به‌گونه‌ای ریل‌گذاری کند که حرکت ان متوقف نشود، گفت: برنامه‌های خوبی در تامین اجتماعی تدوین شده‌اند که در این جلسه درباره آنها صحبت کردیم. یکی از این برنامه‌ها به حوزه درمان برمی‌گردد.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری افزود: بحث تکمیل بیمارستان فیاض بخش مطرح شد و تاکید کردیم حتما باید این کار انجام گیرد تا این بیمارستان هم با ظرفیت کامل قابلیت سرویس‌دهی پیدا کند. همچنین به بحث بیمارستان هدایت هم اشاره شد تا ظرفیت‌های آن هم مورد توجه قرار گیرد. در همین حال به موضوع سطح‌بندی حوزه درمان پرداختیم. تاکید شد که سازمان باید به این مقوله بیشتر توجه کند تا در آینده برای ساخت و سازهای کوچک در حوزه درمان، منابع را مدیریت کنیم و بودجه درمان را در خدمت سطح‌بندی قرار دهیم.