دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به اینکه کارگران باید براساس نوع مشاغل خود در اولویت دریافت واکسن کرونا باشند، گفت: برخی از کارگران مانند منشی مطب‌های خصوصی، کارگران واحدهای خدماتی و نیروهای فعال در داروخانه‌ها حتماً ‌باید در اولویت باشند. هادی ابوی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم گفت: اینکه سیستم واکسیناسیون کشور براساس شرط سنی است، مشکلاتی دارد. در حال حاضر کارگرانی که در معرض خطر هستند واکسن نزده‌اند اما برخی از افراد که در شیوع زنجیره ویروس کرونا کمترین اثر را دارند، واکسینه شده‌اند. وی ادامه داد: منشی مطب‌های خصوصی، کارگران مشغول در واحدهای خدماتی و تولیدی، کارگران دست‌فروش و کارگران فعال در داروخانه‌ها ازجمله افرادی هستند که در معرض خطر هستند و در شیوع زنجیره کرونا نقش دارند. دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به اینکه کارگران باید براساس مشاغل پرخطر در اولویت دریافت واکسن کرونا باشند، گفت: به طور مثال منشی مطب‌ها در معرض خطر بسیار زیاد هستند ‌چرا که اولین قدم مراجعه بیماران در شرایطی که بیمارستان‌ها شلوغ هستند، مطب‌ها است. مطب‌ها ازجمله مکان‌هایی هستند که امکان انتشار ویروس کرونا در آن زیاد است اما مشاهده می کنیم که منشی مطب‌ها به‌رغم اینکه از کمترین حمایت‌های اجتماعی مانند بیمه تأمین اجتماعی و قرارداد کار محروم هستند، در لیست واکسیناسیون کادر درمان هم قرار نگرفته‌اند و با خطر دسته و پنجه نرم می‌کنند. ابوی با بیان اینکه تقاضای ما این است که یکی از نمایندگان کارگران در ستاد تصمیم‌گیری سیاست‌های کنترل کرونا باشد تا بتوانند دغدغه‌های این قشر را بازگو کند، گفت: با توجه به اینکه کارگران در معرض خطر بسیاری هستند.