بررسی آخرین داده‌های آماری حاکی از این است که نرخ بیکاری ۲۰ استان در بهار ۱۴۰۰ تک‌رقمی بوده که در این بین، همدان با ۵.۶درصد، کمترین و هرمزگان با ۱۶.۶درصد، بالاترین نرخ بیکاری را به نام خود ثبت کرد. به گزارش ایرنا، نرخ بیکاری از سال گذشته همواره کمتر از ۱۰درصد بود و این روند در بهار ۱۴۰۰ نیز ادامه داشت و براساس اعلام مرکز آمار در این دوره برابر ۸.۸درصد شد.

طبق آخرین داده‌های آماری نرخ بیکاری در بهار امسال ۲۰ استان کشور تک‌رقمی بود در حالی که در بهار ۹۹ این رقم برابر ۱۶ استان بود.

کمترین نرخ بیکاری مربوط به استان‌های همدان (۵.۶درصد) و تهران (۶.۳درصد) است. در مقابل استان‌های هرمزگان (با ۱۶.۶درصد) و کرمانشاه (با ۱۴.۷درصد) بالاترین نرخ بیکاری را داشتند. همچنین در بین استان‌ها، چهارمحال و بختیاری و لرستان بیشترین کاهش نرخ بیکاری در دو دوره بهار ۱۴۰۰ نسبت به بهار ۹۹ را در میان سایر استان‌ها داشتند.

در استان چهارمحال و بختیاری نرخ بیکاری در بهار ۹۹ برابر ۱۹.۱درصد بود که این رقم در بهار ۱۴۰۰ به ۱۳.۴درصد رسید. در لرستان نیز میزان بیکاری از ۲۱درصد در بهار ۹۹ به رقم ۱۱درصد در سال ۱۴۰۰ رسید.

در بهار امسال ۲۵ میلیون و ۹۶۷هزار نفر جمعیت فعال داشتیم که از این میزان ۲۳ میلیون و ۶۷۶هزار نفر شاغل هستند. نرخ بیکاری در بهار ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یک درصدی داشته است.

بررسی نسبت اشتغال جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در بهار ۱۴۰۰ بیانگر این است که ۳۷.۷درصد از جمعیت در سن کار (۱۵ساله و بیشتر) شاغل بوده‌اند. این شاخص در بین مردان بیشتر از زنان و در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری بوده است.