کارگران پیمانکاری شهرداری کوت‌عبدالله در اعتراض به معوقات مزدی خود روز دوشنبه (۲۱تیرماه) مقابل فرمانداری شهرستان کارون تجمع کردند. به گزارش ایلنا، کارگران می‌گویند: به جای آنکه فرمانداری به شکایت ما رسیدگی کند، درها را به روی ما بسته و به مطالبه ما اهمیتی نمی‌دهد.