پرداخت حقوق تیرماه بازنشستگان کارگری از روز گذشته آغاز شده است.

به گزارش ایلنا، پرداخت حقوق مستمری‌بگیران تامین اجتماعی به ترتیب الفبا آغاز شده است ولی خبری از پرداخت مابه‌التفاوت حقوق فروردین ماه نیست. بازنشستگانی که حقوق خود را دریافت کرده‌اند، می‌گویند: مابه‌التفاوت فروردین واریز نشده در حالی‌که قرار بود با تامین اعتبار، این معوقات همراه حقوق تیرماه پرداخت شود.

بازنشستگان کارگری می‌گویند: آیا تامین دو هزار میلیارد تومان تا این اندازه برای تامین اجتماعی دشوار است که بعد از گذشت چند ماه هنوز نتوانسته معوقات بازنشستگان سایر سطوح را بپردازد؟

طبق این گزارش، تامین اجتماعی پیش از این وعده داده بود معوقات فروردین تا خرداد پرداخت می‌شود. در پایان خرداد وعده دادند تیر ماه پرداخت می‌شود و حالا بازنشستگان امیدوارند قبل از پایان تیر، در یک پرداخت جداگانه، معوقات به حساب‌ها واریز شود.