اعضای «کمپین حمایت از معلولان» به دلیل خلف وعده «سازمان برنامه و بودجه کشور» در تخصیص اعتبارات حمایت معیشتی از معلولان مقابل سازمان برنامه و بودجه تجمع کردند.

به گزارش ایلنا و به گفته معترضان، براساس وعده «محمدباقر نوبخت» رئیس سازمان برنامه و بودجه، قرار بود حداقل 3 میلیارد ریال جهت اجرای قانون حمایت از معلولان اختصاص یابد و این رقم صرف اجرای جزء (1) بند (و) تبصره (2) قانون بودجه سال 1400 شود. حمایت از معیشت معلولان در قالب اعتبارات دولتی یکی از مهم‌ترین خواسته‌های این جامعه از دولت است. حاضران در این تجمع علاوه بر طرح این خواسته، خواهان اجرای کامل قانون حمایت از معلولان شدند.