جمعی از نیروهای شرکتی پایگاه‌ها و مراکز خدمات جامع سلامت استان قم با خواسته تبدیل وضعیت با سفر به تهران مقابل ساختمان وزارت بهداشت و مجلس تجمع کردند.

به گزارش ایلنا، این کارکنان وزارت بهداشت می‌گویند: بیش از ۱۰۰نفر از نیروهای خرید خدمت مراکز خدمات جامع سلامت استان قم هستیم که مقابل ساختمان وزارت بهداشت و مجلس گرد آمدیم. ما از مسئولان و نمایندگان مجلس درخواست داریم به خواسته‌های ما توجه کنند. این عده، مهم‌ترین مطالبه خود را تبدیل وضعیت استخدامی می‌دانند و می‌گویند: وضعیت شغلی و درآمدی ما اسفناک است و درخواست داریم که وزارت بهداشت ما را قرارداد مستقیم کند. این وزارتخانه بهتر است با حذف مراکز خصوصی بهداشت قم با همه نیروی کار قرارداد مستقیم منعقد کند. ما کارکنان بین ۵ تا ۱۰ سال سال سابقه خدمت داریم و در این مدت، از حداقل‌های مزدی محروم بوده‌ایم.

این کارکنان خرید خدمتی می‌گویند: میزان دریافتی ماهانه ما حدود ۲ میلیون و ۶۰۰هزار تومان است و از همه مزایای قانونی کار بی‌بهره‌ایم. در عین حال از زمان آغاز کرونا، برخلاف پرستاران و سایر کارکنان بیمارستان‌ها حق کرونا نگرفته‌ایم و دستمزدمان در ماه‌های اخیر افزایش نیافته در حالی‌که بعد از پذیرش بیماران کرونایی، کار ما سخت و پرخطر شده است.

این کارکنان که انتظار دارند حقوق و مزایای آنان با سایر کارمندان وزارت بهداشت همسان‌سازی شده و همانند همکاران خود عقد قرارداد با وزارت بهداشت داشته باشند، می‌گویند: درباره مطالباتمان بارها با وزارت بهداشت نامه‌نگاری‌هایی انجام دادیم که نتیجه آن وعده پیگیری بوده است. روز شنبه نیز تجمع اعتراضی مقابل ساختمان استانداری قم انجام داده‌ایم که بی‌توجهی این نهاد دولتی، ما را ناچار کرد برای رساندن صدای خود به مسئولان به تهران سفر کنیم.

کارکنان مراکز خدمات جامع سلامت استان قم با انتقاد از تفاوت فاحش پرداختی بین کارکنان خرید خدمتی و کارکنان پیمانکاری، قرارداد مستقیم و رسمی، تصریح می‌کنند: این اقدام نوعی تبعیض و بی‌عدالتی است که در میان کارکنان تفاوت حقوق عجیب وجود دارد.