کارگران شهرداری لوشان که پیشتر حدود هفت ماه معوقات مزدی پرداخت نشده داشتند، گفتند که شهرداری با فروش یک قطعه زمین، بخشی از مطالبات آنها را پرداخت کرده است. به خبرنگار ایلنا، این کارگران که تعداد آنها نزدیک به ۸۰نفر می‌رسد، گفتند: یک قطعه زمین شهری حدود ۱۴۰۰ متری از سوی مسئولان بابت پرداخت مطالبات معوقه کارگران به شهرداری لوشان واگذار شده بود که با فروش و دریافت بخشی از قیمت این زمین، شهرداری توانست سه ماه از مطالبات معوقه کارگران را بپردازد. براساس اظهارات یکی از این کارگران، در حال حاضر حقوق آذر، دی و بهمن آنها پرداخت شده و آنچه باقی مانده، حقوق ماه‌های اسفند ۹۹ به همراه حقوق فروردین، اردیبهشت و خرداد ماه سال جاری است.