مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر از ورود ۲۵ گروه بازرسی اداره کار به مسئله کارگران منطقه ویژه پارس خبر داد.  به گزارش ایلنا، مصدق کشاورزی صبح دیروز (12 تیرماه) در جمع خبرنگاران گفت: ۲۵ گروه بازرسی برای نظارت بر اجرای قانون کار و بازرسی از واحدهای کار به پارس جنوبی اعزام و در صورتی که قوانین و مقررات در خصوص کارگران اجرا نشده باشد، پیمانکاران متخلف به دادگاه معرفی می‌شوند. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر گفت: امروز می‌توان این مژده را به کارگران داد که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای بازرسی از واحدهای کارگری به منطقه ویژه انرژی اقتصادی پارس ورود کرده است. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر گفت: بر اساس فصل ششم قانون کار بایستی انجمن‌ها و تشکلات کارگری و کارفرمایی در مناطق کارگری راه‌اندازی شود که در این راستا افزون بر ۲۳۰ انجمن کارگری و کارفرمایی در استان تشکیل شده است.