برخی از کارگران تعمیرات عسلویه نسبت به پایین بودن کیفیت غذا اعتراض دارند.

به گزارش ایلنا، آنها می‌گویند: چند روزی است که بسیاری از ما غذا را نمی‌گیریم و نمی‌خوریم چون این غذای نامناسب در گرمای تابستان عسلویه و کنگان حق ما نیست و می‌تواند موجب بیماری شود.

این کارگران با بیان اینکه در گرمای بالای ۴۰ و ۵۰ درجه کار تعمیرات را به سختی بسیار انجام می‌دهیم، می‌گویند: در چنین شرایطی، حتی یک غذای مناسب و باکیفیت به ما نمی‌دهند و این در حالی‌ست که رسمی‌ها بهترین غذاها را دارند که آن را در سالن‌های خنک سرو می‌کنند. غذای ما را معمولا با وانت می‌آورند در پالایشگاه و دست به دست به شیوه‌ای بسیار پرخطر توزیع می‌کنند. در این بحران کرونا و در این گرما، ما این‌گونه باید غذا بخوریم، تازه غذایمان کیفیت هم ندارد.