معاون حقوقی وزیر آموزش و پرورش گفت: از معلمان خواسته‌ایم بازنشستگی خود را برای کسب رتبه‌بندی به تاخیر بیاندازند. به گزارش توسعه ایرانی، قاسم احمدی لاشکی گفت: از معلمانی که سال آخر خدمت را دارند، خواسته‌ایم که بازنشستگی خود را به تعویق بیاندازند تا بخشی از کسری معلمان نیز از این طریق جبران شود. وی افزود: علاوه بر این، از معلمان بازنشسته نیز به صورت حق‌التدریس استفاده خواهیم کرد. به گفته معاون حقوقی وزیر آموزش و پرورش، رتبه‌بندی معلمان تنها مشمول معلمان شاغل می‌شود و بنابراین از معلمان ۳۰ سال خدمت خواسته‌ایم که بازنشستگی خود را برای بهره‌مند شدن از طرح رتبه‌بندی به تاخیر بیاندازند.