مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی تامین اجتماعی با اشاره به اینکه ثبت‌نام وام بازنشستگان سازمان از روز شنبه آینده آغاز می‌شود، گفت: حدود ۴۰۰هزار نفر وام ۷ میلیون تومانی دریافت می‌کنند. علی جهانی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر ادامه داد: افزایش تعداد وام‌گیرندگان و افزایش سقف وام نیاز به توافق، هماهنگی و برنامه‌ریزی بیشتری با بانک عامل دارد. در حال حاضر تمامی امکانات نرم‌افزاری و پیاده‌سازی سیستم ثبت‌نام وام آمده اما براساس توافق‌نامه‌ای با بانک، ضرورت دارد فرایند ثبت‌نام و پرداخت وام اصلاح و روان شود و همچنین دسترسی راحت‌تر صورت گیرد. به همین دلیل باید چند روزی صبر کنیم که بانک بتواند کارهایش را انجام دهد. وی با تاکید به اینکه پرداخت وام در چند مرحله انجام می‌شود، گفت: بازنشستگان تأمین اجتماعی می‌توانند برای ثبت‌نام به سامانه پرداخت وام مستمری‌بگیران مراجعه و ثبت‌نام کنند که توسط کانون‌های بازنشستگی فعال شده و نیازی به مراجعه حضوری نیست. جهانی گفت: سال گذشته ۳۳۰هزار نفر به طور متوسط هر نفر ۵ میلیون تومان وام دریافت کردند. از زمانی که فرد برای وام ثبت‌نام می‌کند تا زمانی که وام به حساب بازنشسته واریز می‌شود نهایت سه روز طول می‌کشد.