کارگران پیمانکاری ابنیه فنی راه‌آهن آذربایجان شرقی اعتراض صنفی خود را با وعده بازگشت به کار دو همکار اخراجی خود به پایان بردند. به گزارش ایلنا، مدیرکل راه‌آهن آذربایجان با دعوت از معترضان در محل کار خود، وعده بازگشت به کار و عقد قرارداد سه‌ماهه با دو نماینده اخراجی کارگران ابنیه فنی راه‌آهن آذربایجان شرقی را داد. به دنبال این اقدام مسئولان، کارگران با اعتماد به این وعده به کار خود بازگشتند. این کارگران تصریح کردند: خواسته ما مشخص شدن وضعیت شغلی دو نفر از همکارانمان به اسامی «ابوالفضل صدیقی» از کارگاه تبریز و «حامد جانشکار هرزندی» از کارگاه مرند است که از ابتدای تیر ماه سال جاری به دلیل پیگیری مطالباتمان از کار بیکار شده بودند. کارگران اظهار داشتند: تنها مورد پیگیری کارگران کسر ۷ روز ایام بیکاری این دو نماینده صنفی کارگران ابنیه فنی است که سال‌ها پیگیر مطالبات کارگران و حفظ امنیت شغلی آنها بوده‌اند.