کارگران پیمانکاری شهرداری کوت‌عبدالله با اشاره به اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل برای کارگران «پروژه عملیات پیشگیری و مقابله با تخلفات شهری» خواستار اجرای این طرح برای سایر کارگران شهرداری کوت‌عبدالله شدند. به گزارش ایلنا، یکی از این کارگران گفت: چرا اجرای چنین طرح‌هایی باید دل‌بخواهی و فقط مربوط به بخش‌هایی خاص است و ما از اجرای چنین طرحی که در قانون هم به آن اشاره شده است، محروم شویم؟ این کارگر گفت: ما حتی حق و حقوقی را که دولت برای سایر کارگران قائل شده را نمی‌گیریم و همچنان پیگیر حقوق دی و بهمن سال گذشته و عیدی و سنوات سال گذشته هستیم. طبق این گزارش، کارگران خدمات شهری کوت‌عبدالله بارها بابت عدم دریافت حقوقشان تجمع و دست از کار کشیده‌اند. این کارگران حقوق فروردین و اردیبهشت امسال را نیز به صورت علی‌الحساب دریافت کرده‌اند.