پرداخت مطالبات مزدی بیش از ۳۰ مهماندار پیمانکاری قطار بندرعباس به شیراز ۳ ماه به تاخیر افتاده است. به گزارش ایلنا، این کارگران که تحت مسئولیت یک شرکت پیمانکاری به کارهای خدمات‌دهی به مسافران (مهمانداری) در محور ریلی بندرعباس به شیراز مشغول‌ هستند، در ۳ماه گذشته علاوه بر مبالغی بسیار کم به صورت علی‌الحساب، حقوقی دریافت نکرده‌اند. به گفته این کارگران که از ۴ تا ۱۵ سال دارای سابقه کار هستند، معوقات حقوقی نیروی کار این واحد راهبری قطار در ماه‌های فروردین، اردیبهشت و خرداد به تعویق افتاده است.