آمارهای رسمی مرکز آمار از اشتغال در سال 99 نشان می‌دهد بیش از 2 میلیون نفر از جمعیت جویای کار و شاغل، غیرفعال شدند که سهم زنان یک میلیون و 300هزار نفر بوده و در این بین 750هزار شغل خدماتی از بین رفت.

به گزارش خبرگزاری فارس، صاحب‌نظران و اقتصاددانان معتقدند برای پایدار کردن شغل و فراهم کردن ظرفیت‌های اشتغال باید بتوان چرخ اقتصاد را به حرکت و رونق واداشت. زمانی که کشور با رکود عمیق در بخش‌های مختلف اقتصادی روبه‌رو است قاعدتا پول‌پاشی تاثیر زیادی در کاهش روند بیکاری ندارد و فقط اتلاف منابع به شکل غیرهدفمند را به دنبال دارد. نمونه بازر این مسأله نیز وضعیت اشتغال و بیکاری سال 99 در مقایسه با سال 98 است. طبق آمارهای رسمی مرکز آمار ایران با کاهش نرخ مشارکت اقتصادی حدود 3درصدی، بیکاری بیش از یک میلیون نفری شاغلان در بازار رقم خورد.

سهم این ریزش نیروی کار در بخش‌های مختلف ازجمله کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات به وضوح روشن است. در بخش کشاورزی حدود 250هزار نفر در سال 99 به نسبت سال قبل آن بیکار شدند. بخش صنعت نیز به دلیل تعمیق رکود، مقاومت خود را شکست و 17هزار و 500 نفر از شاغلان خود را از بازار خارج کرد.

بیشترین کاهش سهم اشتغال در بخش خدمات شکل گرفته که به دلیل رکود و شیوع بیماری کرونا موجب بیکاری حدود 750هزار نفر شد.

در این مدت بیش از 2 میلیون نفر از بازار کار خارج شدند و در زمره جمعیت غیرفعال قرار گرفتند که سهم زنان بیشتر از مردان بوده و معمولا بانوانی هستند که سرپرست خانوار نبودند.