معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: دولت از سال گذشته تاکنون حدود ۴۰۰هزار میلیارد ریال برای کمک به بنگاه‌های آسیب‌دیده از کرونا اختصاص داد و توانست بخشی از این مشکلات را مهار و مدیریت کند.

به گزارش توسعه ایرانی، حجت میرزایی در سیزدهمین جشنواره تقدیر از کارآفرینان برتر خراسان رضوی اظهار کرد: سال ۱۳۹۹ با محدودیت‌های بی‌سابقه و تاریخی در تأمین بودجه و به‌کارگیری سیاست‌گذاری‌ها مواجه بودیم. از سوی دیگر هم‌زمانی شیوع ویروس کرونا و تشدید تحریم‌های ظالمانه، بنگاه‌های اقتصادی را تحت فشار قرار داد و مشکلات عدیده‌ای را برای کارآفرینان و تولیدکنندگان در بخش‌های مختلف به وجود آورد. در همین راستا دولت از سال گذشته تاکنون حدود ۴۰۰هزار میلیارد ریال برای کمک به بنگاه‌های آسیب‌دیده از کرونا اختصاص داد و توانست بخشی از این مشکلات را مهار و مدیریت کند.