خزانه‌دار مجمع نمایندگان استان تهران درباره وعده‌های انتخاباتی کاندیداها اظهار کرد: رونق اشتغال و تولید و حمایت از جامعه کار و تولید دغدغه جامعه کارگری است. رضا توسلی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، اظهار کرد: مطالبات جامعه کارگری باید در راس برنامه‌های اعلامی کاندیدها باشد و آنها باید برنامه‌های خودشان را درباره مهمترین مطالبات کارگران از قبیل امنیت شغلی، معیشت و مسکن اعلام کنند. این فعال کارگری ادامه داد: قراردادهای موقت بزرگترین آسیب را به جامعه کار و تولید می‌زند و انتظار داریم که دولت آینده به این مساله به طور جدی ورود و موضوع قراردادهای موقت کار را اصلاح کند.