روز شنبه (۱۵خرداد ماه)، یکی از کارگران کارخانه سیمان کارون به نام «حسن اسکندری» ۲۷ ساله که در واحد برق مشغول کارگری بود، حین کار در پست ۱۳۲ اصلی برق کارخانه سیمان کارون بر اثر برق‌گرفتگی دچار حادثه شد.

به گزارش ایلنا، این کارگر حین اعزام به مرکز درمانی مسجد سلیمان در میانه راه جان خود را از دست داد.

طبق اظهارت کارگران، در روز حادثه برق اصلی کارخانه قطع بوده و یک باره جریان برق در مدار پست قرار می‌گیرد.