اعتراض جمعی از کارگران بخش کشاورزی مجتمع کشت و صنعت هفت‌تپه که از روز سه‌شنبه (یازدهم خرداد ماه) در واکنش به وضعیت بی‌آبی مزارع زیر کشت در مقابل ساختمان مدیریت مجتمع آغاز شده بود، دیروز نیز ادامه یافت. یکی از کارگران حاضر در این تجمع به ایلنا گفت: در تجمع روز سه‌شنبه که در مقابل ساختمان مدیریت این مجتمع صورت گرفت، به جز وعده‌ پیگیری از مسئولان چیزی نشنیدیم و ناچار شدیم باز مقابل ساختمان اداری تجمع کنیم. این کارگر معترض می‌گوید که دلیل اعتراض کارگران بخش کشاورزی مجتمع نیشکر هفت‌تپه، ممنوعیت‌های اعلام‌ شده برای کشت و استفاده از آب برای مزارع است. وی افزود: در صورتی که مشکل بی‌آبی مزارع زیر کشت هفت‌تپه مرتفع نشود، جدا از به هدر رفتن زحمات یک ساله کارگران، امنیت شغلی و حقوقی کارگران شاغل در مزارع همانند کارگران آب‌رسان و میراب با خشک شدن مزارع به خطر خواهد افتاد.