روز گذشته بازنشستگان فولاد در برخی شهرها ازجمله اهواز، اصفهان و رودبار با حضور مقابل ساختمان کانون‌های بازنشستگی، خواستار توجه به مطالبات صنفی خود شدند. به گزارش ایلنا، این بازنشستگان مهم‌ترین خواسته‌های خود را برخورداری از مستمری بالاتر از خط فقر، درمان رایگان و اصلاح احکام همسان‌سازی حقوق عنوان کردند و گفتند: دولت مکلف به اجرای تعهدات و پرداخت مطالبات قانونی بازنشستگان فولاد مطابق آیین‌نامه معتبر فولاد است. بازنشستگان همچنین خواستار پرداخت به‌موقع هزینه‌های درمانی بازنشستگان فولاد از بودجه‌های سنواتی، قرارداد درمان برابر آیین‌نامه استخدامی و دستورالعمل‌های فولاد، بیمه عمر و حوادث برابر دیگر واحدهای فولادی و به‌کارگیری فرزند بازنشستگان در شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد شدند.