کارکنان بیمارستان امام خمینی(ره) کرج در محوطه‌‌ این بیمارستان، تجمع کردند.

به گزارش ایلنا، این عده در اعتراض به پرداخت نشدن بخش‌هایی از معوقات سال‌های گذشته خود در محوطه این بیمارستان تجمع کردند.

به گفته معترضان، معوقات مربوط به بخشی از دستمزد و حق بیمه‌های آنهاست که در سال‌های گذشته به صورت علی‌الحساب پردخت شده است.

همچنین تعدادی از بازنشستگان این بیمارستان‌ که با استفاده از مقررات مشاغل سخت و زیان‌آور، بازنشسته شده‌اند، منتظر واریز مابه‌التفاوت سنوات ارفاقی خود هستند.

معترضان در عین حال خواهان تعیین تکلیف وضعیت مالکیت بیمارستان هستند که مشخص نیست قرار است به چه نهاد یا اشخاصی واگذار شود.