معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خوزستان گفت: مطالبات معوق کارگران در استان خوزستان پیگیری می‌شود. به گزارش ایلنا، رضا نجاتی در نشست بررسی مشکلات کارگری در استانداری خوزستان گفت: مطالبات معوق کارگران استان خوزستان با تاکید استاندار پیگیری می‌شود و در حال حاضر بخشی از این مطالبات که مربوط بر پیگیری مطالبات کارگران شهرداری است، در حال انجام است. وی گفت: شهرداران جهت تامین حقوق معوق کارگران باید اهتمام ویژه داشته باشند و قرار شد ادارات کل بازرسی  و امور شهری استانداری بر این امر نظارت داشته باشند.

نجاتی گفت: در نشست کمیسیون کارگری استان بر همکاری تامین اجتماعی با کارگران به خصوص کارگران نیشکر هفت‌تپه در زمینه تمدید دفترچه درمان آنها تاکید شد.