مدیرکل پزشکی قانونی لرستان گفت: سال گذشته ۱۴ نفر در حوادث ناشی از کار جان خود را از دست داده‌اند. حمیدرضا نظیفی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: براساس گزارش آماری اعلام شده در سال گذشته ۱۴ نفر فوتی به دلیل حوادث ناشی از کار در مراکز پزشکی قانونی استان لرستان مورد معاینه قرار گرفته‌اند. وی اضافه کرد: این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که ۲۴ نفر گزارش شده ۴۲درصد کاهش را نشان می‌دهد. مدیرکل پزشکی قانونی لرستان عنوان کرد: بیشترین علل فوت در حوادث کار مربوط به اصابت جسم سخت و سقوط از بلندی بوده و از نظر جنسیت همگی مرد بوده‌اند. نظیفی بیان کرد: همچنین در این مدت آمار مصدومین ناشی از حوادث کار ارجاعی به مراکز پزشکی قانونی استان ۶۶۹ مورد گزارش شده که از این تعداد ۲۱نفر زن و ۶۴۸ نفر مرد هستند. عضو شورای قضایی لرستان خاطر نشان کرد: آمار مصدومین حوادث کار نسبت به مدت مشابه سال قبل که ۷۶۴ نفر شامل (۲۳ زن و ۷۴۱ مرد) گزارش شده، ۱۲درصد کاهش را نشان می‌دهد.