شماری از کارگران شهرداری شهر لوشان، روزهای شنبه و یکشنبه این هفته در اعتراض به آنچه «توهین شهردار به کارگران» می‌خوانند، مقابل ساختمان شهرداری تجمع کردند. به گزارش ایلنا، دلیل اجتماعات صنفی کارگران شهرداری لوشان، علاوه بر وضعیت نامشخص مطالبات مزدی و بیمه‌ای حدود ۸۰ نفر از کارگران شهرداری، توهین شهردار در برخورد با کارگران قدیمی شهرداری بوده است. کارگران شهرداری لوشان مدعی شدند که صبح روز شنبه (۲۵ اردیبهشت ماه) در اولین روز از اعتراض کارگران مجموعه کارگران و کارکنان شهرداری لوشان مقابل ساختمان شهرداری، شهردار برخورد توهین‌آمیزی با چند تن از کارگران خدماتی در محوطه حیاط و داخل ساختمان انجام داد که واکنش اعتراضی کارگران را برانگیخت.