مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: حق مسکن ۴۵۰هزار تومانی که در هیات وزیران تصویب شد از اول فروردین ۱۴۰۰ قابل پرداخت است و باید به همه کارگران تابع قانون کار پرداخت شود. کوروش یزدان در گفت‌وگو با ایرنا افزود: در ۲۰ سال گذشته چندین بار حق مسکن افزایش یافت و به رقم ۴۰هزار تومان در سال ۹۷ رسید. وی اظهار داشت: این مولفه دستمزد در سال ۹۷ با رشد ۱۵۰درصدی به مبلغ 100هزار تومان رسید و پس از آن نیز دوباره با رشد سه برابری در دستمزد سال گذشته تصویب شد. در تعیین دستمزد امسال نیز شورای عالی کار پیشنهاد افزایش ۵۰درصدی حق مسکن کارگران را مطرح کرد که این موضوع توسط هیات وزیران تایید شد و درنهایت مصوب شد که امسال حق مسکن کارگران ۴۵۰هزار تومان باشد.