کارگران ابنیه فنی راه‌آهن شمال مازندران روز شنبه (۵ اردیبهشت) برای پیگیری خواسته‌های صنفی خود در مقابل اداره کل راه‌آهن شمال در ساری، تجمع کردند. به گزارش ایلنا، حدود ۲۰۰ نفر از کارگران ابنیه فنی راه‌آهن ناحیه شمال مازندران با اجتماع مقابل اداره کل راه‌آهن، خواستار اجرای طرح تجمیع و قرارگیری کارگران این ناحیه ریلی در طرح تجمیع شدند. کارگران می‌گویند: متاسفانه به‌رغم درخواست‌های ما این طرح هنوز برای کارگران ابنیه فنی اجرایی نشده است. تجمیع کارگران پیمانکاری، موجب یکسان‌سازی شرایط کار برای همه کارکنان می‌شود و نظارت و اجرای قانون را تسهیل می‌کند. همچنین برخی از این کارگران خواستار اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل خود هستند که طبق قانون باید در شرکت‌های دارای پرسنل بالای ۵۰ نفر اجرایی شود. کارگران خطوط ابنیه فنی راه‌آهن شمال همچنین از پرداخت نامنظم حقوقشان انتقاد داشته و می‌گویند: درخواست ما از مدیرکل راه‌آهن شمال مازندران این است که وضعیت مطالبات ما را مشخص کند.