مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در طول سال گذشته ۴۰۰هزار بازرسی از بنگاه‌های تولیدی انجام شد و یک هزار واحد متخلف در زمینه رعایت ایمنی و سلامت به مراجع قضایی معرفی شدند. علی فاضلی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایرنا اظهار داشت: از ابتدای اعلام همه‌گیری بیماری کرونا مجموعه وزارت بهداشت، اقدام به تدوین پروتکل‌هایی کرد. با وجود اینکه تفکیک وظایف در حوزه ایمنی و بهداشت کار بین وزارتخانه‌های تعاون و بهداشت صورت گرفته اما با توجه به شرایط موجود و بسیج عمومی برای قطع زنجیره همه‌گیری، همکاران ما نیز در حوزه بازرسی کار در سطح کشور اجرای مقررات و نظارت بر عوامل پیشگیرانه را در دستور کار قرار دادند. وی بیان کرد: در این راستا، چک لیست ۱۱بندی از سوی وزارت بهداشت تهیه شد و این را در اختیار همکاران قرار دادند تا در حین بازرسی‌های عمومی و تخصصی حوزه ایمنی و حفاظت فنی، این موضوع بررسی و پایش شود و سال گذشته حدود ۴۰۰هزار مورد بازرسی از کارگاه‌ها صورت گرفت و رعایت پروتکل‌های بهداشتی در کارگاه رصد شد.