اعتبار پروانه کار به مدت دو ماه یعنی تا پایان خردادماه امسال برای همه مشاغل تمدید شد.

به گزارش توسعه ایرانی، بنا بر اعلام معاونت توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون با توجه به شیوع موج چهارم کرونا در کشور، لزوم رعایت دقیق دستورالعمل‌ها، شیوه‌نامه‌های بهداشتی و در راستای حفظ سلامتی کارکنان و ارباب رجوع، اعتبار پروانه کارها به مدت دو ماه تا پایان خردادماه بدون نیاز به مراجعه تمدید می‌شود.

طبق این گزارش، تمدید پروانه کسب برای همه کسانی که در هر صنفی فعالیت دارند، لازم و ضروری است. متقاضیان باید پیش از اتمام اعتبار جواز خود برای تمدید آن اقدام‌های لازم را انجام دهند اما از سال گذشته با شیوع بیماری کرونا، وزارت تعاون برای جلوگیری از حضور افراد در دفاتر برای تمدید اعتبار پروانه کار در چند نوبت با تمدید اعتبار پروانه کارها موافقت کرده است.