جمعی از کارگران تعمیرات جاری راه‌آهن تهران خواستار حل مشکلات صنفی خود شدند. این کارگران نسبت به شیوه اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل خود و عدم اجرای طرح تجمیع در این واحد ریلی انتقاد دارند. به گزارش ایلنا و به گفته این کارگران، به منظور اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در یک واحد خدماتی یا صنعتی لازم است که کمیته‌ای برای کارشناسی نحوه اجرای آن در آن واحد تشکیل شود اما آنچه عملاً در این بخش از راه‌آهن اتفاق افتاده، یک ترمیم حقوق جزئی بود که با اجرای ناقص آن رضایت کارگران به دست نیامده است. کارگران گفتند: از سال ۸۷ طرح طبقه‌بندی مشاغل برای کارگران واحد تعمیرات جاری راه‌آهن تهران قابل اجرا بود که با دو سال تاخیر انجام شد. در حال حاضر هم مابه‌التفاوت طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگران تعمیرات جاری تهران از دی ماه ۹۶ تا دی ماه ۹۸ پرداخت نشده است. آنها با بیان اینکه کارگران از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل رضایت ندارند، تصریح کردند: حق ایاب و ذهاب و جذب کارگران این واحد با اجرای این طرح حذف شده و از اردیبهشت سال ۹۶ سنوات هم دریافت نکرده‌ایم.