تعدادی از رانندگان ماشین‌های سبک بخش ترابری شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی واقع در مناطق عملیاتی پارسیان، آغار و دالان که مسئولیت جابه‌جایی کارگران و برخی مدیران را در بین چاه‌های نفت‌وگاز برعهده دارند، صبح روز دوشنبه (۲۳ فروردین ماه) در اعتراض به حدف خود از سامانه ساپنا در محوطه ساختمان اداری منطقه آزاد تجاری پاسیان و آغار و دالان تجمع کردند. به گزارش ایلنا، آن‌گونه که این کارگران مدعی هستند، مدیران شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی روز ۲۹ اسفند ۹۹ (سالروز صنعت ملی نفت) همه رانندگان واحد ترابری را که هر یک ۱۰ تا ۲۵ سال سابقه مستمر کار در این واحد را دارند، از سامانه ساپنا (که سامانه اطلاعات پیمانکاران نیروی انسانی در کل صنعت نفت است) حذف کرده‌اند که در نتیجه آن همه کارگران راننده از مطالباتی همانند طرح طبقه‌بندی مشاغل و سایر مزایای قانونی و عرفی که همه پرسنل رسمی، قراردادی و سایر نیروهای پیمانکاری دریافت می‌کنند، محروم خواهند شد.