رئیس مرکز ملی پایش سیاست‌ها و برنامه‌های اشتغال گفت: راه‌اندازی اورژانس کسب و کار، ناجی کسب و کارها و به تبع آن مانع تعدیل نیرو است و به کمک اطلاعات جمع‌آوری شده سیاست‌های اشتغال نیز رصد و پایش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، «مرتضی محرم‌خانی» درباره ایده راه‌اندازی اورژانس کسب و کار اظهار داشت: ایده تشکیل مرکز مدیریت اورژانس کسب و کار توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه شد زیرا شاهد بودیم با وجود سیاست‌گذاری در زمینه کسب و کار با تعدیل و ریزش اشتغال مواجه بودیم.

وی افزود: سالیانه یک میلیون شغل ایجاد می‌کردیم ولی حدود ۳۵۰هزار نفر شغل خود را از دست می‌دادند و دوباره با صرف هزینه هنگفت و سیاست‌گذاری جدید ناچار بودیم برای این افراد برنامه اشتغال تهیه کنیم.

رئیس مرکز ملی پایش سیاست‌ها و برنامه‌های اشتغال اضافه کرد: بنابراین تصمیم گرفتیم سیستم هشداری تهیه کنیم تا بنگاه‌های اقتصادی که با مشکلات مختلف مواجه می‌شوند پیش از تعدیل نیروی کار، اعلام کنند تا با ارائه راه‌حل مناسب از بیکاری ۳۰درصد نیروی انسانی جلوگیری کنیم.

محرم‌خانی اظهارداشت: مرکز ملی پایش برنامه‌ها و سیاست‌های اشتغال در کنار اورژانس کسب و کار فعال است و در این مرکز پس از اخذ داده‌های مرکز اورژانس درباره عواملی که موجب اختلال فعالیت کسب و کارها می‌شود، سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های اشتغال رصد و پایش می‌شود و این اطلاعات مهمترین آورده برای سیاست‌گذاری‌هاست.

وی گفت: تمامی کسب و کارها به صورت رسمی و غیررسمی مخاطب اورژانس کسب و کار است و تمایل داریم بنگاه‌های غیررسمی به بنگاه رسمی تبدیل شوند، چون این تبدیل، به حوزه اقتصاد و بازار کار کمک می‌کند.

رئیس مرکز ملی پایش سیاست‌ها و برنامه‌های اشتغال درباره روند انجام کار در اورژانس کسب و کار گفت: روند فعالیت این مرکز همچون اورژانس سلامت است به این صورت که پس از اینکه اطلاعات مربوط به مشکلات واحدها اخذ شود، پرونده‌ای تشکیل می‌شود و متناسب با مساله، پرونده به دستگاه اجرایی ارجاع می شود و کارشناس ملزم است مساله را بررسی کند و تا وصول نتیجه بر فرآیندها نظارت کند.

محرم‌خانی گفت: پیش‌بینی ما این است که با شروع به فعالیت اورژانس کسب و کار از تعدیل ۳۰۰ تا ۳۵۰هزار نیروی کار در سال جلوگیری شود.

وی، مهمترین هدف از تشکیل اورژانس کسب و کار و مرکز ملی پایش سیاست‌ها و برنامه‌های اشتغال را جلوگیری از تعدیل نیرو، جلوگیری از تعطیل شدن بنگاه‌های کسب و کار، هدایت درست منابع و بودجه اشتغال عنوان کرد و ایجاد این دو مرکز را دو آورده مهم سال ۹۹ دانست.