پس از صدور احکام فروردین ماه مستمری‌بگیران تامین اجتماعی، بازنشستگان نسبت به چند و چون افزایش مستمری‌ها انتقاد کردند. به گزارش ایلنا، بعد از چند روز انتظار بالاخره صبح روز بیستم فروردین ماه، احکام حقوقی فروردین بازنشستگان کارگری صادر شد. بازنشستگان اما از احکام صادره انتقاد دارند و معتقدند به وعده‌های قبلی عمل نشده است.

آنها می‌گویند: متناسب‌سازی مرحله اول جزو پایه حقوق منظور نشده و حقوق تیرماه سال قبل، مبنای افزایش ۳۹درصدی قرار گرفته است. این در حالی‌ست که قرار بود متناسب‌سازی جزو پایه حقوق باشد و کل دریافتی بازنشستگان مشمول افزایش شود. این بازنشستگان با بیان اینکه به این خلف وعده اعتراض داریم، خواستار پاسخگویی مقامات و کارشناسان سازمان تامین اجتماعی شدند و اعلام کردند: مقامات سازمان باید به صراحت اعلام کنند چرا حقوق تیرماه برای افزایش مبنا قرار گرفته است. مگر قرار نبود کل دریافتی بازنشستگان افزایش یابد؟