نایب رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: با افزایش ۱۳۰درصدی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، شکاف موجود بین حقوق این بازنشستگان با کشوری و لشگری تا حد زیادی از بین رفت.

حسن نوروزی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با بیان اینکه تورم و مشکلات اقتصادی کشور به بازنشستگان فشارهای زیادی وارد می‌کند، گفت: تلاش کردیم سطح حقوق‌ها افزایش پیدا کند تا رضایت‌مندی بازنشستگان از سازمان تأمین اجتماعی ارتقا یابد.

وی افزود: سازمان تأمین اجتماعی با این میزان افزایش، شکاف موجود بین حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی و کشوری و لشکری را از بین برد و در حال حاضر تفاوتی میان افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کشوری و لشکری وجود ندارد.

نوروزی با تاکید بر اینکه متناسب‌سازی به قطع یقین، شکاف درآمدی را کم و حس تکریم بازنشستگان و مستمری‌بگیران را احیا کرد، گفت: این موضوع، رضایت‌مندی بسیاری از بازنشستگان و مستمری‌بگیران را به همراه داشت و امیدواریم با ادامه این روند توسط مسئولان، شیرینی کام این افراد تداوم داشته باشد.