مرکز آمار ایران در گزارشی اعلام کرد که با کاهش ۱.۵درصدی مشارکت اقتصادی، نرخ بیکاری زمستان به ۹.۷درصد رسید.

به گزارش توسعه ایرانی به نقل از مرکز آمار، نتایج طرح آمارگیری نیروی‌کار در زمستان ١٣٩٩ منتشر شد. بررسی نرخ بیکاری افراد ١٥ ساله و بیشتر نشان می‌دهد که ٩.٧درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار) بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (زمستان ١٣٩٨) ٠.٩درصد کاهش یافته است.

در زمستان ١٣٩٩، حدود ٤٠.٩درصد جمعیت ١۵ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (زمستان ١٣٩٨) 1.5درصد کاهش یافته است.

جمعیت شاغلین ١۵ساله و بیشتر در این فصل ٢٣میلیون و ١٣٥هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٠٠هزار نفر کاهش داشته است. بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در زمستان ١٣٩٩، بخش خدمات با ۵٠.٤درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ٣٣.٨درصد و کشاورزی با 15.8درصد قرار دارند.

نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ٢٤ ساله حاکی از آن است که ٢٣.٦درصد از فعالان این گروه سنی در زمستان ١٣٩٩ بیکار بوده‌اند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (زمستان ١٣٩٨) ٢.١درصد کاهش یافته است.

بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ١٨ تا ٣۵ ساله نیز نشان می‌دهد که در زمستان ١٣٩٩ بالغ بر ١٦.٨درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده‌اند. این در حالی است که تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد این نرخ نسبت به زمستان ١٣٩٨، به میزان یک درصد کاهش یافته است.

بررسی سهم اشتغال ناقص جمعیت ١۵ساله و بیشتر نشان می‌دهد که در زمستان ١٣٩٩ بالغ بر ١٠.٨درصد جمعیت شاغل به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر و...) کمتر از ٤٤ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند. این در حالی است که ٣٣.٩درصد از شاغلین ١۵ ساله و بیشتر، ٤٩ساعت و بیشتر در هفته کار کرده‌اند.