فتح‌اله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی

در ابتدا از تلاش اعضای شورای عالی کار به ویژه گروه کارگری برای برگزاری نشست‌ها و مذاکرات مزد تشکر می‌کنم. امسال همه اعضای این شورا سنگ‌تمام گذاشتند و کارفرمایان هم نسبت به سنوات قبل مساعدت و همیاری بیشتری داشتند که باعث شد مذاکرات به شکل مطلوب پیش برود و رضایت نسبی از دستمزد ایجاد شود.

معتقدم مبلغی که به عنوان دستمزد سال آینده تصویب شده مبلغ بدی نیست ولی با همه این تفاسیر دولت و کارفرمایان باید بپذیرند رقم دستمزد ۱۴۰۰ با سبد معیشت فاصله زیادی دارد و هزینه‌های کارگران را پوشش نمی‌دهد.

باید گفت شورای عالی کار حقوق و دستمزد را برای سال ۱۴۰۰ در زمانی تصویب کرده که هیچ اطلاعی از شرایط اقتصادی و وضعیت بنگاه‌ها در سال آینده نداریم و اگر مثل سال ۹۹ افزایش و تغییر چندباره نرخ کالاهای اساسی که تاثیر مستقیمی در معیشت کارگران و بازنشستگان و حتی کارمندان دارد، اتفاق بیفتد قطعا حقوق و دستمزد در آن محو می‌شود و تاثیر خود را در زندگی خانوارهای کارگری، مستمری‌بگیر و کارمند از دست می‌دهد.

درست است که امسال نشست دستمزد روند قابل قبولی داشت و تفاهم خوبی حاصل شد ولی باید قبول کنیم که نسبت به سبد معیشت کارگران فاصله زیادی دارد و می‌طلبد که دولت با حمایت‌های خود نظیر اختصاص بسته‌های معیشتی یا کالاهای ارزان به خانوارهای ضعیف کارگری کمک کند. اگر جلوی رشد قیمت‌ها و گرانی‌ها گرفته نشود باز هم به پله اول برمی‌گردیم و در آن صورت افزایش حقوق‌ها در چنبره قیمت‌ها گم می‌شود و کارگران به زیر خط معیشت سقوط خواهند کرد.

معتقدم افزایش حقوق و بازنگری دستمزدها در نیمه دوم سال واجب است و اگر بتوانیم در شورای عالی کار نشست‌هایی در این باره ترتیب بدهیم قطعا به دریافتی و معیشت کارگران و بازنشستگان کمک خواهد کرد. امروز مثل قدیم نیست که ثبات اقتصادی داشته باشیم و بتوانیم تورم را مهار و قیمت‌ها را کاهش دهیم بنابراین اگر نظارت بر بازار و کنترل قیمت‌ها را شاهد نباشیم، ناچاریم که به سمت بازنگری دستمزدها در نیمه دوم سال گام برداریم.