روز جمعه (15 اسفند ماه)، تخریب غیراصولی موجب ریزش آوار و جان باختن دو کارگر و مصدومیت یکی از کارگران ساختمانی در ماهشهر شد. به گزارش ایلنا، سه کارگر روز جمعه در حال تخریب و نوسازی ساختمانی در خیابان مطهری بندرامام بودند که در اثر رعایت نشدن اصول ایمنی در تخریب یک اتاقک، ناگهان دیوارها فرو ریخته و سه کارگر زیر آوار محبوس شدند. نجاتگران همزمان با ایمن‌سازی محل با استفاده از تجهیزات نجات شروع به آواربرداری کردند. طبق این گزارش، متاسفانه دو کارگر جان خود را از دست داده بودند و نفر سوم که به شدت مصدوم شده بود، برای درمان به بیمارستان منتقل شد.