کارگران مجموعه شهرداری کوت سیدنعیم از توابع بخش مرکزی شهرستان دشت‌آزادگان در استان خوزستان گفتند که حدود ۷ماه دستمزد پرداخت نشده دارند و بیمه آنها نیز چندین ماه پرداخت نشده است. به گزارش ایلنا، این کارگران از افزایش میزان مطالبات مزدی خود در ماه‌های آینده ابراز نگرانی کردند و گفتند: مشکلات معیشتی و عدم پرداخت مطالبات، در آستانه سال نو مشکلات بسیاری برای خانواده‌های ما به وجود آورده است. به گفته یکی از کارگران، به‌رغم اینکه مسئولان شهری از وضعیت مطالبات آنها باخبرند اما درباره پرداخت مطالبات مزدی کارگران اقدامی صورت نگرفته است. او گفت: آنچه کارگران شهرداری کوت سید نعیم هر ماه به عنوان دستمزد می‌گیرند حداقل‌های مزدی قانون کار است اما این حداقل‌ها کفاف معیشت ما را نمی‌دهد. از طرفی حقوق کارگران تنها یک بار در سال افزایش پیدا می‌کند و آن هم به گونه‌ای تعیین می‌شود که با هزینه‌های زندگی و نرخ تورم واقعی همخوانی ندارد.