جمعی از کارگران پیمانکاری پروژه ریلی سریز به زرند کرمان از به تاخیر افتادن پرداخت مطالبات مزدی خود خبر دادند. به گزارش ایلنا، این کارگران که تعداد آنها ۶۰ نفر است، در پروژه احداث ریل سیریز به زرند کرمان مشغول به کار هستند که با احتساب اسفند ماه نزدیک به ۳ ماه مزد و مزایای مزدی طلبکارند. یکی از این کارگران گفت: کارگران این پروژه عمرانی که سال‌هاست در پروژه ساخت محور ریلی سیریز به زرند مشغول کارند، به دلیل دریافت نکردن چندین ماه حقوق با مشکلات بسیار دست و پنجه نرم می‌کنند. این کارگر گفت: پیمانکار پروژه می‌گوید که به دلیل‌ عدم تامین اعتبار، از پرداخت دستمزد و سایر مطالبات کارگران ناتوان است در حالی‌که کارگران اعتقاد دارند کارفرما مطالبات خود را از کارفرمای اصلی وصول کرده است.