عضو هیأت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفت: از دولت انتظار داریم هر چه سریع‌تر جلسات شورای عالی کار را برگزار کند تا برای دستمزد ۱۴۰۰ تصمیم‌گیری شود.

ناصر چمنی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم گفت: رقمی که هفته گذشته برای سبد معیشت تعیین شد، رقم واقعی سبد معیشت نیست. اگر هزینه اجاره‌بها، آموزش و درمان به هزینه سبد معیشت افزوده می‌شد، هزینه سبد معیشت بیشتر از 8میلیون تومان می‌شد. وی ادامه داد: به نظر می‌رسید با توجه به اتفاقات سال گذشته، وزارت کار امسال با برنامه‌ریزی دقیق‌تر و حساب‌شده‌تر برای تعیین دستمزد سال 1400 برنامه‌ریزی کند اما متأُسفانه برای اولین بار است که حدود 10روز از اسفند ماه گذشته و هنوز بحث شورای عالی کار برای ورود به بحث دستمزد 1400 آغاز نشده است. چمنی گفت: اگر منطقی فکر کنیم باید 100درصد افزایش دستمزد برای سال آینده داشته باشیم اما در کنار این مسأله قانون کار را داریم. مطابق ماده 41 قانون کار، دستمزد باید براساس تورم و تأمین سبد معیشت کارگران تعیین شود. نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: وضعیت کنونی نشان‌دهنده طبقاتی شدن کشور است. در حال حاضر اختلاف طبقاتی بین کارگران و مدیران زیاد شده است و متأسفانه طبقه متوسط از بین رفته است. کارگران، طبقات زیرخط فقر هستند و مدیران در بالاترین فاصله از خط رفاه هستند.