عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه اکثر کودکان کار مهاجران‌کم‌برخوردارند، گفت: این مسأله به دستگاه‌های مختلفی بستگی دارد و چند نهادی است.

به گزارش خبرگزاری فارس، الهام فخاری افزود: شکل‌هایی از کار کودک، به ویژه در حاشیه کلانشهرها به این دلیل به وجود می‌آید که طبقات اجتماعی، نابرابری‌ها و حاشیه‌نشینی تبعاتی دارد. وی افزود: درواقع مهاجران‌کم‌برخوردار به امید فرصت‌های بهتر به سمت کلانشهرها می‌آیند و در این شرایط همه اعضای خانواده ازجمله کودکان و نوجوانان در معرض خطرات جدیدی قرار می‌گیرند. این عضو شورای شهر تهران ادامه داد: بخشی از کودکان کار، کودکان مهاجری هستند که از کشورهای همسایه بدون حضور سرپرست و والدین وارد کشور ما می‌شوند و در محیط‌‌های شبه‌خوابگاهی به‌سر می‌برند. وی بیان داشت: کودکی که به دنبال کار برای استراحت و خواب فرصت کافی ندارد و مشغول کار است فرصت و مجالی برای آموختن، بازی، تعامل اجتماعی و بهره‌مندی از فرصت زندگی کودکانه نخواهد داشت. درواقع به خاطر وضعیت اقتصادی، کودکی این کودکان و نوجوان مصادره می‌شود. وی گفت: بخشی از وظایف رسیدگی به این کودکان مربوط به حوزه وزارت تعاون، کار و ‌رفاه اجتماعی است و از طرفی دستگاه تخصصی حوزه کودکان‌ نیز سازمان بهزیستی است. از سوی دیگر حاشیه‌نشینی مسائل امنیتی و انتظامی را هم ایجاد می‌کند. پس این موضوع به دستگاه‌های مختلفی بستگی دارد و چندنهادی است. وی گفت: یک جور بی‌انضباطی در وضعیت کار و اشتغال وجود دارد. برای مهاجران هم‌میهن حداقل باید آسیب‌شناسی شود که چرا ریسک می‌کنند و در این شرایط قرار می‌گیرند. ممکن است بخشی از آن به دلیل عدم توسعه روستایی و تغییرات اقلیمی نیز باشد.