خودداری کارفرمای شرکت تهران جنوب از تمدید قرارداد کار تعدادی از کارگران قراردادی، باعث اعتراض کارگران باقیمانده این واحد صنعتی شد.

به گزارش ایلنا، کارگران تعدیل شده از ۶ تا ۱۶ سال در شرکت جنوب تهران که در زمینه پمپاژ پالایشگاه بیدبلند در اسکله بندر ماهشهر فعالیت دارند، مشغول به کار بودند.

کارفرما کمبود نقدینگی را دلیل اصلی تعدیل اخیر و طولانی شدن زمان پرداخت معوقات مزدی عنوان کرده است. با این حال کارگران تهران جنوب مدعی هستند پس از انجام روزانه ۸ تا ۱۲ ساعت کاری نباید با آنها و دیگر همکارانشان این‌طور رفتار بشود.

«فریدون بندری» فرماندار بندر ماهشهر با تایید اعتراض کارگران این شرکت پیمانکاری در ماهشهر گفت: در حال بررسی وضعیت کارگران تعدیلی شرکت تهران جنوب هستیم.

به گفته وی، اخیرا ۲۵ نفر از کارگران بومی شرکت پیمانکاری تهران جنوب بیکار شده و تجمع اخیر در حمایت از آنها صورت گرفته است.